GREPOLIS

Pravidla

§1) Předmluva

Grepolis ("hra") je online meziplatformová hra vyvinuta a distribuována společností InnoGames GmbH ("InnoGames"). Hra může být využívána vámi jako uživatelem ("hráč") přes počítač, mobilní zařízení, konzoli, přístupová místa internetu, virtuální nebo reálnou sítí ("způsoby připojení") a může být hrána podle určitých herních pravidel ("pravidla"), aby byla zaručena spravedlivá hra pro všechny hráče. Jako hráč Grepolis si můžete registrovat účet umožňující přístup na mnoho herních serverů ("herní světy"). Pravidla jsou určeny InnoGames a vynucována herní podporou hry a moderátory InnoGames ("tým"). Registrací účtu ve hře souhlasíte s následujícími pravidly. Tým zaručí, že pravidla hry jsou vynucována varováními a tresty ("bany"). Hráč, který si zakoupil zlato, bude podléhat stejným pravidlům a banům jako ostatní hráči.

§2) Použití účtu

Každý hráč může hrát na každém světě pouze s jedním účtem. Hráči nemají dovoleno používat jiné účty ostatních hráčů.

Účet může být věnován jiné osobě pouze přes písemnou žádost týmu, který může změnu zamítnout. Jakmile je změna jednou schválena, již ji nelze změnit zpět.Je zakázáno používat účet pro finanční zisk.

Jelikož je hra lokalizována v několika jazycích, hráči by měli vždy používat češtinu v této verzi, toto platí, ale není omezeno na zprávy, hráčské profily a podobně.

Reklama v jakékoliv podobě je zakázána, to zahrnuje užití jakéhokoliv způsobu k doručení hromadných zpráv.

Příklady:
 • Je povoleno dvěma hráčům použít stejné způsoby připojení za předpokladu, že každý hráč kontroluje pouze akce svého vlastního účtu.
 • Každý hráč sdílející způsoby připojení musí dodržovat pravidlo §3.
 • Je zakázáno hrát za jiného hráče, i když je dočasně nepřítomen.
 • Je zakázáno přihlásit se na účet jiných hráčů.

§3) Sdílení způsobů připojení

Hráči, kteří vědomě sdílí internetové připojení a/nebo zařízení a používají účty na stejném světě musí nahlásit sdílené připojení (toto se provádí v herním nastavení).

Hráčům sdílející způsoby připojení není povoleno spolu ve hře vzájemně interagovat (ať už, ale nejen útoky, podpory, kouzla, obchod).

Hráči sdílející způsoby připojení nemohou interagovat se stejnou třetí stranou (ať už, ale nejen útoky, podpory, kouzla, obchod) dříve než 48 hodin od poslední akce.

Výjimky:
 • Obchodování přes nabídky na tržišti.
 • Posílání surovin na divy světa.

§4) Etický kodex

Od hráčů se očekává, že budou s ostatními hráči jednat s respektem a budou se chovat podle dobrých mravů při hraní hry.

Hra je určena všem lidem nad 16 let, z toho důvodu jsou všechny druhy chování a/nebo obsah zahrnující například ale nejen nadávky, pornografii, extremní politické názory, xenofobii, nezákonné chování a látky zakázány.

Příklady:

Je povoleno:
 • Nazvat hráče lamou (začátečníkem) a podobnými názvy.
 • Vydírat ostatní hráče o suroviny, ale ne o zlato nebo jiný prémiový obsah.
Je zakázáno:
 • Napadnout ostatní hráče fyzicky nebo psychicky.
 • Pojmenovat svou alianci urážlivým nebo nevhodným názvem.
 • Oslavovat teroristické činy nebo osoby.
 • Urážet hráče pomocí herního komunikačního systému.
 • Rozesílat řetězovou poštu nebo spam.
 • Je zakázáno uveřejňovat reklamní odkazy nebo odkazující odkazy.
 • Diskriminovat hráč na základě, ale nejen, jejich původu rasy, náboženství, vyznání, pohlaví, postižení, věku nebo podobné kategorie.

§5) Nákupy a obchody

Není dovoleno nakupovat, prodávat, měnit nebo darovat účty nebo jejich části mimo herní prvky.

Příklady:

je povoleno:
 • Měnit suroviny za zlato za pomocí vnitřního herního tržiště.
 • Měnit suroviny za suroviny pomocí vnitřního herního tržiště.
Je zakázáno:
 • Obchodovat s ostatními hráči části účtu za zlato nebo suroviny jako jsou například vojska, města a další.
 • Nabízet nebo využívat služby (ochrana, útoky a podobné) nebo benefity výměnou za zlato.

§6) Chyby

Hra není finální produkt a je v neustálém vývoji a vylepšování. Proto je v ní mohou vyskytnout chyby. Používání chyb a/nebo jejich zneužívání pro získání výhody nebo převahy je zakázáno. Pokud hráč narazí na chybu, měl by ji nahlásit týmu.

§7) Boty, skripty, makra a proxy

Hra má být hrána v "normálních" prohlížečích bez použití automatizovaných prvků. Hráči mohou využívat skripty, které byly zveřejněny v patřičné části herního fóra a schváleny týmem. Dokud nebyl skript veřejně schválen týmem je považován za nelegální a není dovoleno jej používat.

Užití proxy a jiných způsobů zatajení připojení mezi hráčem a serverem je zakázáno, ve výjimečných případech může hráč požádat o výjimku.

§8) Smazání účtu

Účty mohou být smazány v několika případech (více v příkladech níže) buď automaticky nebo může hráč o smazání účtu požádat. Automatické smazání se NEPROJEVÍ, pokud jsou na účtu aktivní prémiové funkce. Jakmile byl účet smazán, nelze jej navrátit.

Příklady:
 • 30 dní neaktivity (zapnutá dovolená není brána jako neaktivita).
 • Trvale zablokované účty.

§9) Fair Play

Grepolis je soutěživá hra a tým je jejím rozhodčím. Všechny nejasnosti ohledně porušení pravidel a nejednoznačné případy jsou na rozhodnutí týmu a jeho rozhodnutí jsou konečná.

§10) Ostatní

Pokud to uzná za vhodné, InnoGames může změnit část nebo celek (včetně smazání nebo úpravy) účtů, světů, nastavení a další prvky hry, včetně těchto pravidel, kdykoliv. Změna bude oznámena vhodným způsobem.

Version: January 2015
© (Copyright) InnoGames GmbH 2015. Všechna práva vyhrazena.
Hraj zdarma!